Bredtveit kvinnefengsel: Isolasjon og manglende helsehjelp

11. mars tok ei kvinne livet sitt i Bredtveit fengsel, og innsatte forteller at tross lovnader er lite endra etter det.