Chile: Motstand mot «anti-okkupasjonslov»

Utkastet til en ny lov mot jordokkupasjon ble vedtatt i 2021, og loven er nå til behandling i parlamentet etter at senatet godkjente den 9. mai.