Aktiviteter de siste ukene

Tjen Folket Media har mottatt bilder fra aksjoner for heltemotets dag, for valgboikott, for å rekonstituere Norges Kommunistiske Parti, og Kampkomiteen har rapportert om plakataksjon til støtte for bondelederen Luzivaldo i Brasil.