Chile: Å tjene folket under flommen

Et kraftig regnvær i slutten av juni førte til oversvømmelser i flere regioner i Chile. Folket, særlig fattige bønder, er hardt ramma av naturkatastrofa. Masser fra andre byer var raskt i gang med solidaritetsarbeid, og kommunister og revolusjonære i arbeidet under slagordet «Tjen folket helhjerta».