Chile: Bønder protesterer i Mataquito-dalen

Kameratene våre i Prensa Chiripilko skriver om en viktig mobilisering av bønder og jordbruksarbeidere som har mista dyr, avlinger, hus og redskaper i oversvømmelsen i juni.