Valg, nei! Revolusjon, ja!

Den gamle borgerlige staten avholder kommune- og fylkestingsvalg 11. september 2023. For å føre massene bak lyset iscenesetter de et gigantisk teater, et valgsirkus, som bare tjener til å tilsløre den borgerlige statens klassekarakter.