1 av 4 jenter utsatt for grove seksuelle krenkelser

En ny undersøkelse gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet Nova viser at hele 1 av 4 jenter i videregående skole melder å ha vært utsatt for grove seksuelle krenkelser.