Chile: Protester etter oversvømmelsene

Kameratene våre i Prensa Chiripilko skriver at i møte med statens forsømmelse er det rett å gjøre opprør, og at bare folket kan hjelpe folket.