Minst 492 straffedømte på valglistene

Det sier mye om borgerskapet og deres system at deres lovgivere og fremste representanter viser slik forakt for sine egne lover.