Chile: Det er rett å gjøre opprør! 

Kameratene våre i Prensa Chiripilko har publisert en rapport fra den revolusjonære folkefronten, Frente Revolucionario del Pueblo – FRP.