IKF-erklæring for det palestinske folkets væpna nasjonale motstandskamp

Internasjonalt Kommunistisk Forbund (IKF) oppfordrer til å utvikle en stor kampanje for støtte og solidaritet med det palestinske folkets væpna nasjonale motstandskamp.