Norsk våpenindustri – lager våpen til folkemord?

I Oslo sentrum er det den siste tida satt opp plakater med bilder av flere ledere i våpenselskapene Kongsberg Gruppen og Nammo, og med teksten: «Jeg lager våpen til folkemord i Palestina».