Aksjoner for formann Mao og formann Gonzalo

Red Herald har delt bilder fra aksjoner som er gjennomført som en del av den internasjonale kampanjen for formann Maos 130-årsdag, og på formann Gonzalos fødselsdag 3. desember.