Norske selskaper bruker triks for å selge våpen til Israel

Gjennom datterselskaper av norske våpenmonopoler tjener den norske staten store summer på våpensystemer som Israel i dag bruker til sitt folkemord på palestinerne.