Den store krigsprofitøren Norge

Norsk imperialisme fremstiller seg ofte som fredsmegler, og har uttalte ambisjoner om å bli en «diplomatisk supermakt», men er i realiteten blant verdens største krigsprofitører.