Finland: Boikottpropaganda og palestinasolidaritet i Helsinki

Våre finske kamerater i Punalippu (Røde Fane) har mottatt og delt dokumentasjon på nylige aksjoner mot det finske presidentvalget i Helsinki.