Nordmenn tjener mindre og forskjellene øker

Tall fra EUs statistikkontor Eurostat viser at nordmenn har falt fra inntektstoppen i Europa i 2022.