Danmark: Regjeringen i krise

Vi oversetter her en tekst fra våre kamerater i Socialistisk Revolution om situasjonen for regjeringen. Eventuelle feil og mangler i oversettelsen står for vår egen regning.