Norden: Militarisering av samfunnet

Våre kamerater i Socialistisk Revolution har skrevet en artikkel om militariseringen av det danske samfunnet og påpeker hvordan den tjener dansk imperialisme. Dette er en oppsummering av artikkelen hvor vi også sammenligner med situasjonen i Norge. Vi oppfordrer leserne våre til å lese artikkelen til kameratene i sin helhet på nettsiden deres, se lenke under «referanser».