Trondheim: Aksjon for 1. mai og Lenin

TFM hat mottatt bilder fra plakataksjon i Trondheim.