Israels etterretningssjef går av

Sjefen for Israels militære etterretning, Aharon Haliva, har valgt å gå av som følge av å ikke kunne «forhindre 7. oktober».