Norge: Lovforslag innskrenker streikeretten

Regjeringen foreslår en ny lov som skal styre arbeidslivet dersom “Norges sikkerhet er i fare”. Det kan innebære å frata arbeidere streikeretten. I Norge er alt streikeretten gjennomregulert gjennom blant … Fortsett å lese Norge: Lovforslag innskrenker streikeretten