Tyrkia: Akutt! Represjon mot avisen Yeni Demokrasi

Våre kamerater i Red Herald og den demokratiske avisen Yeni Demokrasi melder om forfølgelse fra den reaksjonære tyrkiske staten, som vil fengsle avisens redaktør.