Artikler om FORSIDEN

AKP(ml): Oktoberrevolusjonen 1917-1977 60 år

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017.

http://www.akp.no/ml-historie/pdf/ymse/index.html

Gruvedriften på Svalbard – en historie om tidlig klassekamp

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Granskningen av bombingen av Libya– et dårlig spill for galleriet?

Av en kommentator for Tjen Folket Media

Vi ønsker granskning av krigene, og at ansvaret for urettene blir lagt på krigshisserne. Men at den offentlige granskningen vil føre til dette, er det lite grunn til å tro. Utvalget som er satt ned til å lede granskningen støtter krigføringen, og fullstendig lojale til myndighetene.

Sju fakta om utviklingen i Sovjetunionen under Lenin og Stalin

Vi publiserer noen interessante fakta fra Sovjetunionen under Lenin og Stalin. Dette forteller litt om de enorme fremgangene sosialismen førte til for folk flest.

Teknologipositivisme

Tjen Folket presenterer her en tekst skrevet av en aktivist.

Det har helt siden den industrielle revolusjon vært stort fokus på teknologiens evne til å endre samfunnet, med god grunn.

Om forbrytelser mot menneskeheten

Det nærmer seg hundreårsdagen for den store oktoberrevolusjonen i Russland 1917. Mediene kommer sikkert til å benytte anledningen til å skrive og prate om «kommunismens forbrytelser mot menneskeheten», noe Ap-politiker Fredrik Mellem har gått i bresjen for i norske medier.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!