Artikler om TEORI

Mangler bilde

Møte 1: Marxismens filosofi: dialektisk materialisme

Her følger en innledning om marxistisk filosofi!

Staten

Hva mener vi når vi sier vi vil knuse kapitaliststaten, bygge en ny arbeiderstat og så at denne staten skal visne vekk?

Om marxismen-leninismen-maoismen (MLM)

Fra Perus Kommunistiske Partis (PKP) grunnleggende dokumenter. Oversatt til norsk av Tjen Folket.

Om marxismen-leninismen-maoismen

Vedtatt i 1988 av Perus Kommunistiske Parti (PKP).

Gramsci og MLM

Amil K. fra en canadisk MLM-gruppe mener Gramscis teorier er nyttige for maoister og svært kompatible med maoismen (MLM).

Formann Mao Tse-tung om folkekrigen

Teksten er skannet og korrekturlest av Tjen Folket Forlag fra hefte utgitt av Kultur- og Opplysningsavdelingen ved Folkerepublikken Kinas ambassade i Norge i 1967.

Ny studiesirkel i Oslo

Nysgjerrig på å bli med?

Stalin, Lenin og Trotskij i 1919. Men sistnevnte skulle snart vise seg som en kontrarevolusjonær.

Trotskisme mot leninisme fra 1904 til 1917

Denne teksten viser at trotskismen ikke er annet enn sentrisme som i praksis fører til nederlag.

Nye hefter fra Tjen folket

I løpet av sommeren 2010 har Tjen folket gitt ut de to første nummerne av en ny hefteserie med navnet Kommunist.

Mao Zedong

Om Mao Zedongs historiske rolle

Den amerikanske kommunisten William Z. Foster skreiv i 1955 en tekst om Mao Zedongs historiske rolle. Så vidt vi veit er den ikke tidligere oversatt til norsk. Vi gleder oss over å kunne publisere den her i norsk språkdrakt.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!