Artikler om DEMOKRATI

Revolusjonen blir ikke TV-sendt

-Om offentlighet, ekte og uekte nyheter.

Protest mot arrestasjonen av Roger Solsvik

Første mai ble Roger Solsvik, dratt over hele Torvallmenningen av to politimenn fordi han nekta å etterkomme deres pålegg om å forlate Bergen i 24 timer.

Er det pressefrihet i Norge?

En skoleelev som er aktivist i RKU har sendt dette innlegget til tjen-folket.no.

Det var muligens ikke disse to politimennene fra München som stoppa REBELL-aktivistene sist lørdag, men vi viser dem likevel fram som representanter for politistanden i den bayerske hovedstaden.

Politiet i München beslagla revolusjonære blader og klistremerker

I Bayern gir myndighetenes prosjekt mot såkalt “venstreekstremisme” absurde utslag.

Staten ser deg!

Den tyske staten bruker trojanere for å overvåke innbyggernes PCer.

Henrik

Brev til politimesteren i Haugesund

Tjen folket – kommunistisk forbund har sendt brev til politiet om lovligheten av å bortvise våre aktivister fra valgtorgene på to skoler i Haugesund.

Magne Lerø er redd for revolusjonen.

Borgerskapet er på nytt redd for revolusjon

Bergens Tidende (BT) er redd for revolusjonen. Folkelige opprør er en fare for demokratiet, skriver avisa ved å sitere redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø.

Kommunismen funker best - alltid.

Nye spørsmål om kommunisme

Tjen folket har på nytt mottatt spørsmål om kommunisme fra en som tidligere har stilt spørsmål til oss.

Hysj-tenesta finst framleis i Noreg. Vi krev innsyn i kva dei driv med.

Ikkje ei krone til PST

Så har vi fått ei såkalla terrorsak i fanget. Nokre muslimske menn har vore på apoteket og handla eit stoff som man kan lage bomber av, og dimed er statsapparatet på plass.

All makt til arbeiderne

Kroatiske kommunister står fram

- Vi er de som kjemper mot kapitalens diktatur i Kroatia.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!