Artikler om REVOLUSJON

Møte 3: Revolusjon

Som studiemateriell til dette punktet har vi en artikkel fra AKP (ml) sin studiesirkel fra 1976.

Revolusjonen blir ikke TV-sendt

-Om offentlighet, ekte og uekte nyheter.

Ga alt for revolusjonen

I 2008 døde Anuradha Ghandy, gerlijasoldat, og i spissen for kampen mot kastesystemet og kvinneundertrykkelse i India. Hun var den eneste kvinnen i Indias Kommunistparti (maoistene) sin sentralkomite.

Beredskapsloven

Antikommunistiske lov åpner for despotisk styre dersom staten trues av en revolusjon.

Behovet for revolusjon er enormt

Nå ved slutten av året kan vi oppsummere at også i 2015 er behovet for revolusjon enormt.

Hellas folk må kjempe seg fri sjøl

Tjen Folket støtter folket i Hellas sin kamp mot EU og kapitalismens krise, men har null tillit til Syriza.

Bort med juridisk kjønn

Nå blir det enklere å skifte juridisk kjønn men Tjen Folket mener det burde fjernes helt.

Mange tyskarar vil ha revolusjon

Tjue prosent av tyskarane meinar at deira nåverande levestandard ikke kan bli betre gjennom reformer og at berre ein revolusjon kan omforme samfunnet.

Revolusjonen kommer ikke

MLM knuser myten om at revolusjon plutselig kommer ut av en krise i framtida og at folket bare kan plukke den som en moden frukt.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!