Artikler om REVOLUSJON

Møte 3: Revolusjon

Som studiemateriell til dette punktet har vi en artikkel fra AKP (ml) sin studiesirkel fra 1976.

Naxalbari: Relevant i dag? Hva med i morgen?

Den urolige perioden på 1960-tallet brakte med seg opprør, bevegelser og organisasjoner i mange land som fortsetter å ha innflytelse også i dag. En av de mest betydningsfulle var opprøret i mai 1967 i Naxalbari i Vest-Bengal. Det symboliserte det avgjørende ideologiske bruddet med revisjonismen til ledelsen i CPI og CPM og etableringen av en linje for væpna kamp for den indiske revolusjonen. Den landsomfattende omveltningen som oppstod, og den revolusjonære naxalittbevegelsen og organisasjonene som fulgte, har fortsatt å inspirere og å oppfordre til progressiv politikk. Denne bevegelsen er det største håpet for en revolusjonær omveltning av det indiske samfunnet.

Revolusjonen blir ikke TV-sendt

-Om offentlighet, ekte og uekte nyheter.

Ga alt for revolusjonen

I 2008 døde Anuradha Ghandy, gerlijasoldat, og i spissen for kampen mot kastesystemet og kvinneundertrykkelse i India. Hun var den eneste kvinnen i Indias Kommunistparti (maoistene) sin sentralkomite.

Beredskapsloven

Antikommunistiske lov åpner for despotisk styre dersom staten trues av en revolusjon.

Behovet for revolusjon er enormt

Nå ved slutten av året kan vi oppsummere at også i 2015 er behovet for revolusjon enormt.

Hellas folk må kjempe seg fri sjøl

Tjen Folket støtter folket i Hellas sin kamp mot EU og kapitalismens krise, men har null tillit til Syriza.

Bort med juridisk kjønn

Nå blir det enklere å skifte juridisk kjønn men Tjen Folket mener det burde fjernes helt.

Mange tyskarar vil ha revolusjon

Tjue prosent av tyskarane meinar at deira nåverande levestandard ikke kan bli betre gjennom reformer og at berre ein revolusjon kan omforme samfunnet.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!