Artikler om SPøRSMåL OG SVAR

Politics over economy

Serve the People have been criticised for focusing too much on political, social and cultural questions, and not enough on economy and class.

Kaderparti eller ”masseparti”?

Vi mener at et parti er nødvendig for å organisere og lede en sosialistisk revolusjon. Men hva slags parti?

Politikk foran økonomi

Tjen Folket har blitt kritisert for å fokusere for mye på politiske, sosiale og kulturelle spørsmål og for lite på økonomi og klasse.

Persondyrking?

Tjen Folket anklages av og til for persondyrking fordi vi bruker de fem store (Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao) som symbol i arbeidet vårt. Er det vi som er de største persondyrkerne?

Politisk vold - her illustrert gjennom politiets overgrep mot en fredelig protest i Peru.

Om bruk av vold som politisk virkemiddel

En leser har stilt oss spørsmål om hvordan vi oppfatter bruk av vold som politisk virkemiddel.

Provoserende?

En leser har latt seg provosere av vår politiske linje etter hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli.

Gale massemordere?

Tjen folket har fått et spørsmål fra en som er svært kritisk til Stalin og Mao.

Kommunismen er framtida

Litt om forholdene under kommunismen

Vi har fått et spørsmål fra en skoleelev som jobber med en oppgave om politiske ideologier og derfor har noen spørsmål til oss:

Ekte kvinnefrigjøring krever et kommunistisk, klasseløst samfunn

Kaller vi oss feminister?

På nytt har vi fått spørsmål fra en interessert leser:

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!