Artikler om SPøRSMåL OG SVAR

Råd for fysisk fostring - del 1

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Politics over economy

Serve the People have been criticised for focusing too much on political, social and cultural questions, and not enough on economy and class.

Kaderparti eller ”masseparti”?

Vi mener at et parti er nødvendig for å organisere og lede en sosialistisk revolusjon. Men hva slags parti?

Politikk foran økonomi

Tjen Folket har blitt kritisert for å fokusere for mye på politiske, sosiale og kulturelle spørsmål og for lite på økonomi og klasse.

Persondyrking?

Tjen Folket anklages av og til for persondyrking fordi vi bruker de fem store (Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao) som symbol i arbeidet vårt. Er det vi som er de største persondyrkerne?

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!