Artikler om KLASSEKAMP

Ny podcast om klassene i Norge

Tjen Folket Media har publisert en ny podcast om klassene i Norge.

Trump, populisme, fascisme og klasse

En tekst i fire deler om klassebakgrunnen til Trumps velgere, om moderne rasistisk populisme og likheter med fascismen.

Proletariat eller arbeiderklasse?

En aktivist i Tjen Folket mener proletariat og arbeiderklasse ikke er direkte synonymt, og at proletariat er et bedre navn på vår klasse.

Om de siste kampene i Frankrike

Vi har snakket med franske kommunister i organisasjonen OCML-VP om ungdomsopptøyene og kampene i mars og april.

Vellykka Rød Første Mai

Første mai 2015 var en utmerka dag for Tjen Folket og våre venner.

Sør-Afrika: Politiet dreper 34 streikende arbeidere

Tungt bevæpnet politi angrep torsdag streikende gruvearbeidere i byen Marikana, nordvest for Johannesburg. Resultat: 34 døde og minst 78 hardt skadde.

Klassekamp og revolusjon

Arbeidsfolk i streik

Dette leserbrevet stod på trykk i Hamar Arbeiderblad 16. juli. Teksten er noe tilrettelagt for tjen-folket.no

Ekte kvinnefrigjøring krever et kommunistisk, klasseløst samfunn

Den internasjonale kvinnedagen 8.mars

Den verste sjåvinismen er imperialismen.

Den danske kommunisten Anton Nielsen er dømt til fengsel for å ha samlet inn penger til sultende barn i De palestinske områdene.

Solidaritet med Anton Nielsen

Den danske kommunisten og mangeårige aktivisten Anton Nielsen (72) er av danske myndigheter dømt til fengsel i to måneder for å ha støttet terror.

Klassekampen - revolusjonær dagsavis?

Hvorfor skal de “rødgrønne” slåss mot seg sjøl?

Lederartikkelen i Klassekampen 18. juli tar for seg de økende forskjellene i Norge. Og det uoffisielle regjeringsorganet avslutter med å gi den sittende regjeringa noen tips for å overleve valget i 2013.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!