Artikler om KVINNEFRIGJøRING

8. marspropaganda i Tromsø

TROMSØ | Et større antall plakater for 8. mars har nylig blitt satt opp flere steder i Tromsø.

8. marspropaganda i Trondheim

TRONDHEIM | Plakater for Rød Blokk 8. mars er satt opp på universitetet, avdeling Dragvoll.

8. marspropaganda i Oslo

OSLO | Aktivister har satt opp en større mengde plakater på Grønland. De røde plakatene lyser godt opp, og informerer om markeringen av 8. mars førstkommende torsdag.

Plakatopphenging i Bergen

BERGEN | Venner av Tjen Folket har hengt opp plakater for å invitere til Rødt Forum om antiimperialistisk kvinnekamp og proletær feminisme.

Søstre

Alexandra Kollontaj har vært en ledestjerne i den kommunistiske bevegelsen og i den feministiske bevegelsen. Hun var verdens første kvinnelige minister som folkekomissær for sosial velferd i Sovjetunionen. Hun hadde ansvar for en rekke sosiale tiltak, fra barnehager, sykehus, trygd og kvinneklinikker. I 1923 ble hun Sovjetunionens utsending til Norge. En rekke av hennes artikler og tekster har blitt utgitt. Som en forkjemper for full kvinnefrigjøring avviste hun borgerlig feminisme, og bidro til å bygge opp en feminisme for arbeiderkvinner og for undertrykte kvinner. Her publiserer vi en av hennes tekster, som tar opp kvinnefrigjøring og prostitusjon.

NATO-feminisme?

Den 31. januar fikk NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøk av Angelina Jolie, spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger. De har startet et samarbeid for å bekjempe vold mot kvinner i konfliktområder.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!