Artikler om KAMP MOT REFORMISMEN

Avsnitt 2 av Ekkokammeret handler om sosialdemokrati

Ekkokammeret #2 er ute på Tjen Folket Medias Soundcloud-konto og er høyaktuelt nå under valgkampen.

Sosialdemokratiets janusansikt

Med revisjonismens og reformismens inntog i arbeiderbevegelsen fikk sosialdemokratiet sitt janusansikt.

Mot "idiotenes sosialisme"

Innvandringsmotstand fra ”venstre” er et reaksjonært blindspor – sjåvinismen må bekjempes også når den forkles som sosialisme.

rEvolution

For revolusjon i Norge

For å knuse imperialismen trenger vi revolusjoner i alle land. Revolusjon og sosialisme er ikke noe som bare folk i tredje verden må slåss for.

Klassekamp og revolusjon

Arbeidsfolk i streik

Dette leserbrevet stod på trykk i Hamar Arbeiderblad 16. juli. Teksten er noe tilrettelagt for tjen-folket.no

Politiet stilte mannsterkt opp i Stavanger 23. juni 2012. Rødt  brukte gjerne sjansen til å sette politiet inn mot militante antirasister.

Rødt mobiliserte politi mot antirasister

Det har rent mye kloakk i havet siden Erling Folkvord i spissen for mange antiimperialister kom seg inn på Akershus Festning og forstyrra en festmiddag til ære for Margaret Thatcher i 1986.

Hva er Venstrefronten? Et betimelig spørsmål...

KPml hyller reformismen

21. mars skryter KPml av at en reformistisk valgfront har framgang i Frankrike.

NKPs prinsipprogram: Ny tenkning for en ny tid...

Forsvarer slaveliknande arbeidstiløve gjennom partisamband

Leiar av Ungkom – NKPs ungdomsorganisasjon – Jørgen Hovde har skrive ny artikkel tufta på noko han har lese i Teknisk Ukeblad.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!