Artikler om DET ER RETT å GJøRE OPPRøR

Om de siste kampene i Frankrike

Vi har snakket med franske kommunister i organisasjonen OCML-VP om ungdomsopptøyene og kampene i mars og april.

Antifascist Proletarian Patrol I

Italienske kommunister vinner viktig rettssak

CARC – ‘Komiteer til støtte for motstand – for kommunisme’ i Italia har vunnet en viktig rettssak tjue år etter at prosessen startet. Les mer her.

Tjen Folket i Under Dusken

Studentavisa ved NTNU i Trondheim, Under Dusken, kjører fire sider med reportasje om Tjen Folket. Ta kontakt!

Kiran - leder i Nepals Kommunistiske Parti (maoistene)

Nepal - revolusjonen fortsetter?

Onsdag kunngjorde Nepals Kommunistiske Parti (maoistene) at folkekrigen fortsetter.

rEvolution

For revolusjon i Norge

For å knuse imperialismen trenger vi revolusjoner i alle land. Revolusjon og sosialisme er ikke noe som bare folk i tredje verden må slåss for.

Sør-Afrika: Politiet dreper 34 streikende arbeidere

Tungt bevæpnet politi angrep torsdag streikende gruvearbeidere i byen Marikana, nordvest for Johannesburg. Resultat: 34 døde og minst 78 hardt skadde.

Huset stod tomt, så boligløse tok seg inn i det. Men ordensmakta kasta ut de boligløse. Det er straffbart å være fattig i Norge...

Opprop for okkupasjon!

Vi har fått tilsendt dette innlegget fra en venn av Tjen Folket.

Politi mot politisk opposisjon

Kan metodene som FBI brukte for å motarbeide politisk opposisjon i USA, lære oss noe om norsk etterretningstjeneste og hvordan de opptrer?

Klassekamp og revolusjon

Arbeidsfolk i streik

Dette leserbrevet stod på trykk i Hamar Arbeiderblad 16. juli. Teksten er noe tilrettelagt for tjen-folket.no

Opprøret i Spania blir møtt med hard hånd fra politiet.

Spanske gruvearbeiderne viser vei

Når arbeiderklassen våger å kjenne på egne krefter og bruke disse, viser de at de har muskler. Men denne videoen fra Spania beviser igjen at politiet er borgerskapets voldsapparat.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!