Artikler om DA SOVJETUNIONEN VAR SOSIALISTISK

Hva er greia med Stalin?

Mange lurer på hva som egentlig er greia med Stalin.

SUKP(b)s historie – En lærebok for revolusjonære

Bokanmeldelse av den klassiske boka fra 1939 om partiet som leda den russiske revolusjonen.

Stalin og deportasjonene

Antikommunister bruker ofte behandlinga av krimtartarer og andre nasjonale minoriteter mot Sovjet og Stalin, men hva skjedde egentlig og i hvilken kontekst?

Stalin sammen med sin læremester Lenin

90 år sidan Sovjetunionen vart danna

I dag er det årsdagen for skipinga av Sovjetunionen – kring fem år etter den store oktoberrevolusjonen.

Henry Metelmann

En personlig beretning fra tyske panservogner i slaget om Stalingrad

Slaget om Stalingrad var utvilsomt det store vendepunktet under 2. verdenskrig.

Stalin, Lenin og Trotskij i 1919. Men sistnevnte skulle snart vise seg som en kontrarevolusjonær.

Trotskisme mot leninisme fra 1904 til 1917

Denne teksten viser at trotskismen ikke er annet enn sentrisme som i praksis fører til nederlag.

Fram mot kommunismen under den store Stalins lederskap, sier plakaten.

Stalin stadig mer populær i Russland

Tall fra Det allrussiske statistikkbyrået viser at Stalins popularitet vokser i Russland.

Gro og Jens - ikke arbeiderklassens representanter, men borgerskapets forsvarere

Høyres seier eller Arbeiderpartiets svik?

Civita-leder Kristin Clemet treffer spikeren på hodet da hun i Aftenposten 9. mars skriver at “Norge i 2011 ligner mer på det samfunnet de borgerlige så for seg etter krigen, enn det samfunnet Arbeiderpartiet ønsket”.

Stalin og Mao - bedre enn sitt rykte

Spørsmål om Stalin og Mao

Tjen folket har mottatt spørsmål fra en leser som husker det vedkommende leste i skolebøkene:

Jærbanen, her frå Ogna stasjon, var gjenstand for noko historisk i 1919, men som for mange er gløymd i dag. Likevel er det framleis like viktig.

Jærbanen og den russiske revolusjon

Jernbanen mellom Stavanger og Egersund, Jærbanen, blei bygd i perioden 1874-1878. Så i 2009 var det ein ny milepæl då dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes blei opna, med sprudlande champagne og veltalande representantar for borgarskapet.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!