Artikler om ICOR

Til minne om Shobane Mpeake

Den 18. mai døde kamerat Shobane Mpeake, generalsekretæren i Sør-Afrikas Kommunistparti (marxist-leninistene).

Mangler bilde

Hilsen til ICORs stiftelseskongress

Tjen folket- kommunistisk forbund hilser stiftelseskongressen til et internasjonalt redskap for koordineringa av revolusjonære, kommunistiske krefter – ICOR.

Mangler bilde

Greeting to the ICOR foundation conference

Serve the People – Communist League of Norway, salutes the founding conference of an international body for coordination of revolutionary communist forces – ICOR.

ICOR grunnlagt

Tjen folket har mottatt en melding om at The International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR) er stiftet.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!