Artikler om AKTIVITETSRAPPORTER

Grunnkurs i Oslo

Aktivister i Tjen Folket og sympatisører møttes for nytt studiemøte i vårt pågående grunnkurs. Studiesirkelen gir en grunninnføring i marxistisk ideologi og Tjen Folkets politikk. Mens temaet forrige møte var kapitalismen, var temaet denne gangen sosialisme og kommunisme. Det ble engasjerte samtaler, spesielt rundt den sosialdemokratiske modellens tilkortkommenhet.

Grunnkurs og klistremerker i Moss

I Moss arrangerte aktivister i Tjen Folket nytt studiemøte i vårt pågående grunnkurs. Nye kontakter og aktivister deltok, og det ble gode diskusjoner rundt stoffet vi studerte. Mens vi forrige gang studerte kapitalismen var temaet denne gangen sosialisme og kommunisme. Etter studiet var over klistret aktivistene en stor mengde klistremerker i byen.

Oslo: Banneroppheng mot rasisme

Aktivister fra Tjen folket produserte tirsdag 26. juni flere propaganda-bannere. Et av disse ble etter verkstedet satt opp ved en baskeball-bane som brukes av mange proletære ungdommer.

Flere bannere vill bli satt opp de nærmeste dagene.

Studier i Kristiansand

KRISTIANSAND | Lokale aktivister benyttet det fine sommerværet til utendørs studier, og leste heftet "Kommunist #13".

Kommunistisk grafitti

SANDNES | Aktivister har utført kommunistisk grafitti i Sandnes.

Oslo: MLM grunnkurs

Mandag den 12. juli arrangerte Tjen folket i Oslo grunnsirkel i marxismen-leninismen-maoismen. Dette er en studiesirkel som er åpen for alle interesserte. Vi studerer en grunnsirkel fra Indias Kommunistiske Parti(Maoistene), som gir et godt grunnlag for en bedre forståelse av MLM som politisk ideologi.

Studiesirkelen passer for alle uansett hvor god kjennskap de har til kommunistisk teori fra før, og er åpen for venner, sympatisører og nysgjerrige. Kontakt oss via post@tjen-folket.no for informasjon. Neste studiemøte 19. juni kl 18.00.

Grunnsirkel i Oslo

Tirsdag arrangerte Tjen Folket nytt møte i pågående studiesirkel. Vi studerer Tjen Folkets grunninnføring, Det handler om å forandre verden, og diskuterer innholdet. Dette var andre møte i denne runda, og mens vi forrige gang lærte mer om kapitalismen var temaet denne gangen sosialismen og kommunismen. Møtet var vellykka med engasjerte deltagere.

Vil du bli med å studere? Tjen Folket arrangerer nå studiemøter i vår grunnsirkel både mandager og tirsdager. Studiesirkelen passer for alle nivåer, og er åpen for venner og sympatisører. Ta kontakt via post@tjen-folket.no for å melde din interesse!

Skolebesøk i Oslo

Aktivister fra Tjen Folket besøkte tirsdag to skoler i Oslo. Vi delte ut løpesedler om vår pågående studiesirkel, og begge steder ble vi godt mottatt og traff på mange hyggelige elever.

Grunnsirkel i Oslo

I Oslo ble det forrige uke avholdt møte i Tjen Folkets pågående grunnsirkel. Møtet tok for seg kapitalismen og problemene systemet skaper, samt hvorfor problemene er umulige å avskaffe uten å avskaffe systemet som står i veien. Som en del av dette var en tilhørende innføring i marxismens forståelse av varen, merverdi, kapital, klasser og klassekamp.

Grunnsirkel i Kristiansand

KRISTIANSAND | Studering av Tjen Folkets grunnsirkel i Kristiansand.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!