Artikler om OVERVåKNING

Om overvåking i Norge

Mange glemmer at man kan bli overvåka i Norge. Kan vi vite at vi blir det?

Journalister og forfattere i statens tjeneste

Forfatter og journalist Fredrick Forsyth forteller at han har jobba for britisk etterretning.

BfV legger ned ekstremist-hotline

Etter to og et halvt år er det slutt for telefonen tyske radikalere kunne ringe for å få bistand til å komme seg ut av venstreorienterte miljøer.

Staten ser deg!

Den tyske staten bruker trojanere for å overvåke innbyggernes PCer.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!