Artikler om TEKNISK - NETTBUTIKK

Buttons i nettbutikken

Vi har nå lagt ut en rekke buttons i nettbutikken!

Mangler bilde

Nye flagg

Nye flagg i nettbutikken! Palestinsk, kurdisk, Tamil Eelam, regnbueflagg samt flagg til brenning: USA, NATO og Israel.

Khrusjtsjov løy

Ny bok i nettbutikken.

ProletarDemDikt

Proletariatets demokratiske diktatur

HVA ER PROLETARIATETS DIKTATUR? Nytt hefte i nettbutikken!

Kommunist 11

Tjen Folkets sommerleir i 2014 handlet om kvinnekamp. Til leiren ble Kommunist 11 utgitt. Dette nummeret av Kommunist består av tekster fra Tjen Folket og tjen-folket.no om kvinnekamp og kvinnefrigjøring.

Ukas bok

“Då Oktoberrevolusjonen sigra i 1917, gjekk imperialistane straks til åtak på sovjetstaten. Fyrst i 1921 – etter fleire års utmattande krig – vert dei slegne attende. Dei mektigste kapitaliststatane har tapt inntil vidare.” Oktober

Ukas bok

“I boka om Gjennomføringa av den sosialistiske Oktoberrevolusjonen kan du fylgja med i hendingane heilt frå sjølve revolusjonsdagen 25. oktober 1917 i Petrograd og fram til revolusjonen hadde sigra over heile Russland i april 1918.” Oktober

Ukas bok

Hva er ‘folkevennene’, og hvordan kjemper de mot sosialdemokratene? er en artikkel Lenin skreiv i 1894. Spørsmål som blir drøfta er den materialistiske historieoppfatninga. […]”

Ukas bok

“Gjennom Oktoberrevolusjonen vann arbeidarklassen for fyrste gong i soga makta i ein stat. Ein ny epoke i verdssoga var varsla inn – epoken for dei proletariske revolusjonane.” Oktober forlag

Ukas bok

Friedrich Engels: Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap er nå tilgjengelig for bestilling!

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!