Artikler om NAV

Tyvenes regjering

Regjeringa tramper på uføre og arbeidsløse og snakker om “naving”, men de virkelige snylterne er regjeringa sjøl, politikerne og deres venner.

Nav_uviktig

Arbeidsløshet og statens skinnløsninger

Du finner ikke arbeid. Du går til NAV. NAV tilbyr ei rekke såkalt arbeidsrettede tiltak. Men hvor god hjelp er det egentlig å få?

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!