Artikler om GRUNNKURS

Grunnkurs i MLM – kapittel 28

Mao om partiet, kapittel 28 fra grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM – kapittel 27

Mao om Filosofi, kapittel 27 fra grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM – kapittel 26

Veien til revolusjon for koloniene og halvkoloniene, kapittel 26 fra grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM – kapittel 25

Maos kamp mot høyre- og “venstrelinjer” – og den kinesiske revolusjonens seier, kapittel 25 fra grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM - kapittel 31

Om den store proletariske kulturrevolusjonen, kapittel 31 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 24

Maos tidlige liv, kapittel 24 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 23

Taktikken under 2. verdenskrig, kapittel 23 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 22

Kamp mot Trotskisme og andre opportunistiske trender, kapittel 22 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 21

Oppbygginga av sosialismen – erfaringa fra Russland, kapittel 21 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – Kapittel 20

Stalins tidlige liv og revolusjonære bidrag fram til revolusjonen i 1917, kapittel 20 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!