Artikler om GRUNNKURS

Grunnkurs i MLM – kapittel 13

Lenin og det proletariske partiet av en ny type, kapittel 13 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 12

Marxisme i Russland – Lenins tidlige liv, kapittel 12 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – oppdatering på arbeidet

Aktivister i Tjen Folket er nå ferdig med å oversette femten kapitler fra et indisk grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM – kapittel 11

Marxismen sprer seg og opportunismen vokser fram, kapittel 11 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 10

Lærdommene fra Pariserkommunen, kapittel 10 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 9

Marxismen forenes med arbeiderklassen, kapittel 9 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 8

Marxistisk politisk økonomi, kapittel 8 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 7

Kampen mot utopisk sosialisme og utviklingen av en vitenskaplig sosialisme, kapittel 7 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 6

Kjerna i marxistisk filosofi: Dialektisk og historiske materialisme, kapittel 6 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 5

Marxismens tre kilder, kapittel 5 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!