Artikler om MLM

Grunnkurs i MLM – kapittel 27

Mao om Filosofi, kapittel 27 fra grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM – kapittel 26

Veien til revolusjon for koloniene og halvkoloniene, kapittel 26 fra grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM – kapittel 25

Maos kamp mot høyre- og “venstrelinjer” – og den kinesiske revolusjonens seier, kapittel 25 fra grunnkurs i MLM.

Maos lille røde på nett

For første gang på norsk på nett – boka med utvalgte sitater fra formann Mao Zedong.

Sitater av Mao Zedong

Sitater fra formann Mao Tse-Tung. Denne versjonen ble utgitt av Forlaget for fremmede språk i Peking i 1969.

Har du hørt om formann Gonzalo?

Siden 1992 har kommunistlederen formann Gonzalo sittet fengslet og isolert i Peru.

Rød makt!

Tjen Folket kjemper for rød makt overalt.

Grunnkurs i MLM - kapittel 31

Om den store proletariske kulturrevolusjonen, kapittel 31 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Om marxismen-leninismen-maoismen (MLM)

Fra Perus Kommunistiske Partis (PKP) grunnleggende dokumenter. Oversatt til norsk av Tjen Folket.

Grunnkurs i MLM – kapittel 24

Maos tidlige liv, kapittel 24 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!