Artikler om LENINISME

Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy

Vedtatt av Sentralkomiteen i Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Grunnkurs i MLM – kapittel 26

Veien til revolusjon for koloniene og halvkoloniene, kapittel 26 fra grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM – kapittel 25

Maos kamp mot høyre- og “venstrelinjer” – og den kinesiske revolusjonens seier, kapittel 25 fra grunnkurs i MLM.

Grunnkurs i MLM – kapittel 24

Maos tidlige liv, kapittel 24 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 23

Taktikken under 2. verdenskrig, kapittel 23 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Politics over economy

Serve the People have been criticised for focusing too much on political, social and cultural questions, and not enough on economy and class.

Om marxismen-leninismen-maoismen

Vedtatt i 1988 av Perus Kommunistiske Parti (PKP).

Grunnkurs i MLM – kapittel 22

Kamp mot Trotskisme og andre opportunistiske trender, kapittel 22 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 18

Dannelsen av den Tredje Internasjnale, kapittel 18 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Grunnkurs i MLM – kapittel 17

Den store sosialistiske oktoberrevolusjonen, kapittel 17 fra grunnkurs i marxisme-leninisme-maoisme.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!