Artikler om FACEBOOK

Tjen Folket Media lansert på Facebook

En kanal for klassekamp, revolusjon og kommunisme. Følg – lik – del!

Støtt boikott-kampanjen!

En av metodene du kan bidra på, er å bruke grafikken i sosiale media og spre våre boikottsaker.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!