Artikler om NKP

Om NKPs feil da Norge ble invadert

Nazi-Tyskland invaderte Norge 9. april 1940, men ledelsen for Kommunistpartiet gikk ikke inn for motstand før årsskiftet 1941/1942.

Innlegg om valgboikott

Dette er et utdrag av en innledning som ble holdt av en aktivist på Rødt Forum i Oslo august 2015.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!