Artikler om KOMMUNISTPARTI

Appell på Rød første mai

Aktivister holdt denne appellen på flere torg på første mai.

Teser om enhetsfronten

Vedtatt av Den kommunstiske internasjonale i 1921.

Partier, politikk og marxisme

Hvor har vi lært om politikk og partier, hvem har lært oss det og hva har vi lært? Vi tror marxismen kan tilby noe mye bedre.

Rød makt!

Tjen Folket kjemper for rød makt overalt.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!