Artikler om PARTI

Kommunistiska partiet legger om stilen

Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Partier, politikk og marxisme

Hvor har vi lært om politikk og partier, hvem har lært oss det og hva har vi lært? Vi tror marxismen kan tilby noe mye bedre.

Kaderparti eller ”masseparti”?

Vi mener at et parti er nødvendig for å organisere og lede en sosialistisk revolusjon. Men hva slags parti?

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!