Artikler om KLASSEJUSTIS

Beredskapsloven

Antikommunistiske lov åpner for despotisk styre dersom staten trues av en revolusjon.

Nettsidene oppe - The site is up

Endelig er sidene våre oppe igjen. Vi beklager til alle kamerater og våre venner for at vi har stått uten våre nettsider siden januar.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!