Artikler om ANTIRASISME ARBEIDERKLASSEN INNVANDRING MEDIA

En stemme til arbeiderklassen i innvandringsdebatten?

Hele tiden ser man i avisene begrunnelser for hvorfor flyktninger eller andre innvandrere burde få lov til å bli i Norge.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!