Artikler om ANTI-STALINISME

Stalins og Trotskijs roller i oktoberrevolusjonen

For oss revolusjonære er vurderingen av Stalins rolle i og for oktoberrevolusjonen fortsatt av stor viktighet.

Stalin og nytt arkivmateriale

Var Stalin marxist? Nye tolkninger tvinger oss til å besøke marxismen på nytt.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!