Artikler om VOLD

Gjør antifascisme til normalen

For revolusjonære i norge burde denne sommeren være en vekker. Forsvar av våre gater og torg mot fascismen, må være en svært høy prioritet. Og for kommunister må det skje parallelt med å bygge en sterk og militant kommunistisk bevegelse.

Er det OK å slå nazister?

Dette var et hett diskusjonstema i USA og blant internettvenstre for kort tid siden.